Společnost DEKRA CZ a.s. nabízí komplexní systém školení pro kontrolní techniky STK, SME a STK typu K
se zaměřením na prohlubovací kurzy STK a SME a zdokonalovací kurzy STK typu K.

Společnost DEKRA CZ a.s. je jako technická zkušebna pověřena Ministerstvem dopravy
k provádění výuky a organizování závěrečných zkoušek odborné způsobilosti v:
 • prohlubovacích kurzech pro prodloužení profesního osvědčení kontrolního technika STK
 • prohlubovacích kurzech pro prodloužení profesního osvědčení kontrolního technika s omezením na měření emisí (dříve mechanika SME)
 • zdokonalovacích kurzech pro prodloužení profesního osvědčení kontrolního technika typu K
Podle §61 odst. 3 se držitelům profesních osvědčení kontrolního technika, kterým skončila platnost osvědčení
a v příslušném roce neabsolvovali prohlubovací kurz a nesložili závěrečné přezkoušení,
vydává nové osvědčení a to pokud do dvou let od skončení platnosti osvědčení absolvují prohlubovací kurz
a složí závěrečné přezkoušení. V takovém případě Ministerstvo dopravy České republiky původní
neplatné osvědčení odebere a vystaví osvědčení nové. Žadatel je povinen uhradit poplatek 1 000 Kč.

Pokud držitelé osvědčení neabsolvují prohlubovací kurz a nesloží závěrečné přezkoušení
do dvou let od skončení platnosti osvědčení, mohou získat osvědčení pouze absolvováním základního kurzu.

V sekci „PŘEHLED KURZŮ A ZKOUŠEK“ naleznete termíny konání prohlubovacích a zdokonalovacích kurzů,
které zabezpečuje naše společnost DEKRA CZ a.s., včetně podrobných informací.

Pokud se chcete přihlásit do některého z následujících kurzů, zaregistrujte se v této aplikaci.
Každý technik/mechanik musí mít svou vlastní registraci.
 • STK - prohlubovací kurz – ŠKOLENÍ (teoretická a praktická výuka)
 • STK - prohlubovací kurz – PŘEZKOUŠENÍ (závěrečný test pro získání prodloužení profesního osvědčení kontrolního technika)
  Na PŘEZKOUŠENÍ budete systémem automaticky přihlášeni na termín, který bezprostředně navazuje na Vámi objednaný termín ŠKOLENÍ.
 • STK - zdokonalovací kurz technika typu K – ŠKOLENÍ (teoretická výuka)
 • STK - zdokonalovací kurz technika typu K – PŘEZKOUŠENÍ (závěrečný test pro získání prodloužení profesního osvědčení kontrolního technika typu K)
  Na PŘEZKOUŠENÍ budete systémem automaticky přihlášeni na termín, který bezprostředně navazuje na Vámi objednaný termín ŠKOLENÍ.
 • SME - prohlubovací kurz - ŠKOLENÍ (teoretická a praktická výuka)
 • SME - prohlubovací kurz - PŘEZKOUŠENÍ (závěrečný test pro získání prodloužení profesního osvědčení kontrolního technika s omezením na měření emisí)
  Na PŘEZKOUŠENÍ budete systémem automaticky přihlášeni na termín, který bezprostředně navazuje na Vámi objednaný termín ŠKOLENÍ.

UPOZORNĚNÍ:
Od ledna 2024 se budou závěrečné testy vyplňovat elektronicky v systému IS TP, do kterého se lze přihlásit pouze pomocí elektronické Identity občana.


Registrací získáváte i následující služby:
 • online přehled o termínech prohlubovacích kurzů, na které jste se jako držitel příslušných profesních osvědčení přihlásil
 • přístup k aktuálně vypsaným testovacím otázkám schváleným Ministerstvem dopravy pro prohlubovací kurzy (formát pdf)
 • přehled o uskutečněných platbách za prohlubovací kurzy

Nová registrace

Pokud se chcete nyní zaregistrovat, klikněte na následující odkaz: Registrace nového uživatele

Přístup k účtu

Pokud jste již registrovaný uživatel, přihlaste se do svého účtu zde