Společnost DEKRA CZ a.s. nabízí komplexní systém školení pro kontrolní techniky STK a SME
se zaměřením na prohlubovací kurzy STK a SME.

Společnost DEKRA CZ a.s. je jako technická zkušebna pověřena Ministerstvem dopravy
k provádění výuky a organizování závěrečných zkoušek odborné způsobilosti v:
  • prohlubovacích kurzech pro prodloužení profesního osvědčení kontrolního technika STK
  • prohlubovacích kurzech pro prodloužení profesního osvědčení kontrolního technika s omezením na měření emisí (dříve mechanika SME)
Podle §61 odst. 3 se držitelům profesních osvědčení kontrolního technika, kterým skončila platnost osvědčení
a v příslušném roce neabsolvovali prohlubovací kurz a nesložili závěrečné přezkoušení,
vydává nové osvědčení a to pokud do dvou let od skončení platnosti osvědčení absolvují prohlubovací kurz
a složí závěrečné přezkoušení. V takovém případě Ministerstvo dopravy České republiky původní
neplatné osvědčení odebere a vystaví osvědčení nové. Žadatel je povinen uhradit poplatek 1 000 Kč ve formě kolku.

Pokud držitelé osvědčení neabsolvují prohlubovací kurz a nesloží závěrečné přezkoušení
do dvou let od skončení platnosti osvědčení, mohou získat osvědčení pouze absolvováním základního kurzu.

Na portálu DEKRA-kurzy.cz naleznete termíny konání prohlubovacích kurzů,
které zabezpečuje naše společnost DEKRA CZ a.s. a podrobné informace k příslušným prohlubovacím kurzům.

Pokud se chcete přihlásit na prohlubovací kurz, zaregistrujte se (vytvořte si uživatelský účet v portálu DEKRA-kurzy.cz). V portálu musí mít každý technik/mechanik svou vlastní registraci.
Po registraci se můžete přihlásit do těchto prohlubovacích kurzů:
  • STK - prohlubovací kurz – ŠKOLENÍ včetně SME pro techniky, kteří jsou mechaniky SME (teoretická a praktická výuka)
  • STK - prohlubovací kurz – ŠKOLENÍ včetně SME pro techniky, kteří nejsou mechaniky SME (teoretická a praktická výuka, praktická zkouška SME)
  • STK - prohlubovací kurz – PŘEZKOUŠENÍ (závěrečný test pro získání prodloužení profesního osvědčení kontrolního technika)
  • SME - prohlubovací kurz - ŠKOLENÍ (teoretická a praktická výuka)
  • SME - prohlubovací kurz - PŘEZKOUŠENÍ (závěrečný test pro získání prodloužení profesního osvědčení kontrolního technika s omezením na měření emisí)

Registrací získáváte i následující služby:
  • online přehled o termínech prohlubovacích kurzů, na které jste se jako držitel příslušných profesních osvědčení přihlásil
  • přístup k aktuálně vypsaným testovacím otázkám schváleným Ministerstvem dopravy pro prohlubovací kurzy (formát pdf)
  • přehled o uskutečněných platbách za prohlubovací kurzy

Nová registrace

Pokud se chcete nyní zaregistrovat, klikněte na následující odkaz: Registrace nového uživatele

Přístup k účtu

Pokud jste již registrovaný uživatel, přihlaste se do svého účtu zde